Wie zijn wij?

Welkom bij Integraal Kindcentrum (IKC) De Poolster. Op onze locatie combineren we openbaar Daltononderwijs, peuteropvang en BSO, waardoor we een naadloze ontwikkelingslijn bieden voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het IKC staat voor een omgeving waar leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten samenkomen, gebaseerd op onze kernwaarden en visie.

Wij zijn een officiële Daltonschool, gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging, en streven ernaar om gecertificeerd te worden als daltonkindcentrum in juni 2024. De kernwaarden van de daltonvisie, waaronder Vrijheid en verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie en Effectiviteit, vormen de basis van ons onderwijs.

Gelegen in een de Planetenwijk biedt ons kleinschalige IKC een veilige en geborgen omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij ons is iedereen welkom. We omarmen diversiteit en stimuleren respectvolle interacties tussen kinderen, professionals en ouders. Ons motto luidt: samen leren in een wereld van verschil.

Leren staat centraal in ons IKC, waarbij we zowel op kind- als medewerkerniveau van en met elkaar leren. Kinderen worden aangemoedigd om oplossingsgericht, kritisch en creatief te denken, waarbij ze zelf hun hulpbronnen kiezen en actief deelnemen aan hun leerproces.

Uitdagingen zijn onlosmakelijk verbonden met leren, en daarom bieden we een uitdagende leeromgeving waarin kinderen leren omgaan met tegenslagen en groeien buiten hun comfortzone. Bij IKC De Poolster leren kinderen een groeimindset te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen door uitdagingen aan te gaan en gedachten om te zetten naar positieve groei-gerichte denkwijzen.

Trots zijn we op elk kind dat bij ons ontdekt, leert en groeit. We bieden een stevige basis op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, zodat elk kind zelfverzekerd en vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaat. Bij IKC De Poolster dragen we bij aan de groei en bloei van elk individu, en daar zijn we meer dan trots op!