Kinderraad

Binnen ons Integraal Kindcentrum (IKC) omarmen we de democratische waarden van het daltononderwijs door de oprichting van een kinderraad. Deze raad bestaat uit leerlingen van groep 5 tot en met 8, die door hun medeleerlingen worden gekozen. Ongeveer eens per maand komen de leden van de kinderraad samen met de directeur om te vergaderen.

In de kinderraad zitten in totaal 8 leerlingen, twee uit elk leerjaar van groep 5 tot en met 8. Samen met de directeur bepalen ze de agenda van de vergaderingen en zorgen ze voor de communicatie van gemaakte afspraken en besluiten naar de rest van het IKC. Op deze manier leren de kinderen op democratische wijze mee te denken en bij te dragen aan het creëren van een positieve en stimulerende leer- en ontwikkelomgeving binnen ons IKC.