Medezeggenschapsraad

Binnen openbare daltonschool, De Poolster, vervult de Medezeggenschapsraad (MR) een cruciale rol in onze schoolorganisatie. De MR speelt een actieve rol in het meedenken en adviseren over diverse schoolgerelateerde onderwerpen, waaronder budgetallocatie, onderwijskwaliteit, huisvesting, personeelsformatie en groepsindeling.

De MR houdt regelmatig overleg met de directie, doorgaans eens in de zes weken. De vergaderdata zijn te vinden op onze schoolkalender, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn.

De MR bestaat uit twee geledingen: een oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk de belangen van ouders en leerkrachten behartigen. 
 

Leden

Wouter Rentinck (voorzitter)
Monique Burger
Louis Koolman

Hennie Dahchi (secretaris)
Hester Danner
Anke van Dijk