Onderwijs op onze school

Op IKC De Poolster bereiden we uw kind voor op een betekenisvolle plek in de maatschappij. Hier is hoe we dat doen:

Werken volgens Dalton
Op IKC De Poolster omarmen we de kernwaarden van het Daltononderwijs, waardoor uw kinderen:

  • Vrijheid en verantwoordelijkheid ervaren: Ze leren zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen, wat hun nieuwsgierigheid prikkelt en het plezier in leren vergroot. Dit resulteert in een actieve leerhouding en een gevoel van eigenaarschap over hun leerproces, waardoor ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen.
  • Zelfstandigheid ontwikkelen: Door middel van taakgericht werken en het gebruik van eigen planningstools, zoals taakbrieven en weekplanborden, leren ze zelfstandig te werken en doelgericht taken uit te voeren. Hierdoor krijgen ze inzicht in hun eigen leerproces.
  • Samenwerken stimuleren: Kinderen leren samen te spelen, werken en leren. Ze helpen elkaar, delen kennis en ervaringen, en vinden gezamenlijk oplossingen. Hierdoor ontdekken ze elkaars kwaliteiten en ervaren ze de meerwaarde van samenwerking.
  • Reflectie bevorderen: Kinderen leren kritisch naar hun eigen werk te kijken en na te denken over hun leerproces. Ze evalueren hun prestaties, geven elkaar feedback en stellen doelen voor verbetering. Resultaten worden regelmatig tentoongesteld in onze talentenkast.
  • Effectiviteit nastreven: We gebruiken het Daltononderwijs als een middel om effectiever te werken, waarbij we streven naar een doelmatige inzet van tijd, menskracht en middelen. Door ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoeften van onze leerlingen, streven we naar effectiviteit en efficiëntie.

Vreedzame School
Bij IKC De Poolster hanteren we de principes van De Vreedzame School, een programma gericht op sociale vaardigheden en democratisch burgerschap. Onze medewerkers delen dezelfde pedagogische visie en maken gebruik van ondersteunend materiaal, zoals petjes, posters en werkmappen.

Het IKC wordt gezien als een 'oefenplaats voor de maatschappij', waar kinderen zich gehoord en gezien voelen en leren om samen beslissingen te nemen. Door deze aanpak voelen kinderen zich verantwoordelijk voor zichzelf en elkaar, wat resulteert in minder conflicten, betere naleving van afspraken, en verbeterde probleemoplossende vaardigheden.

Bij IKC De Poolster streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op academisch als sociaal-emotioneel gebied.