Ouderraad

Onze school hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid, daarom hebben we een actieve Oudergeledingenraad (OR). De OR is een samenwerking tussen ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam, die regelmatig samenkomen om verschillende schoolzaken te bespreken en activiteiten te plannen.

In nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van het schoolteam bepaalt de OR welke activiteiten er op school worden georganiseerd. De leden van de OR streven ernaar de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen. Dit doen ze voornamelijk door zich in te zetten voor diverse culturele, sportieve en feestelijke activiteiten die de school organiseert.

Ouderbijdrage
Een belangrijke taak van de OR is het innen van ouderbijdragen voor het ouderfonds. Met deze bijdragen worden grote culturele evenementen gefinancierd, evenals activiteiten tijdens de decembermaand (zoals Sinterklaas- en Kerstvieringen), kinderfeesten, en deelname aan sportactiviteiten, en nog veel meer.

Voor het schooljaar 2023/2024 gelden de volgende bedragen:

  • € 50,00 voor kinderen uit groep 1 t/m 7 (ouderbijdrage € 25,00 & schoolreisje € 25,00)
  • € 95,00 voor kinderen uit groep 8 (ouderbijdrage € 25,00 & schoolkamp € 70,00)
  • € 15,00 voor kinderen die na januari op school komen.

Alle leerlingen doen mee aan de activieiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de  vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.  

U kunt het geld overmaken op IBAN rekening: NL66 INGB 0005 1167 46 t.a.v. De Poolster, onder vermelding van de na(a)m(en) van uw kind en de groep.

Dijk & Waard pas
Ouders met een minimum inkomen kunnen gebruik maken van een regeling waarbij de gemeente mogelijk voor u de ouderbijdrage kan betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op internet via de volgende link: www.dijkenwaardpas.nl
 

Leden

Merel Rentinck (voorzitter)
Valerie Stam (secretaris)
Patricia el Mansour (penningmeester)
Esma Sürer
Suzanne Pach
Mark Waasdorp
Nicole Alders
Marijn Visser-Pikke (teamlid)